W każdej firmie pracownicy muszą odbyć szkolenie wstępne z zakresu BHP – bez takiego szkolenia pracownik nie może zacząć pracować. Wynika to jasno z artykułu 237 paragraf 2 Kodeksu pracy. Większość pracodawców obawia się czy takie szkolenie pracownik może odbyć z wykorzystaniem Internetu?

Odpowiedź na to pytanie brzmi: oczywiście, że tak. Lecz pod pewnymi warunkami, ale o nich za moment. Niezwykle istotne rozporządzenie regulujące fakt szkoleń BHP przez internet, wydał minister gospodarki i pracy 27 lipca w 2004 roku, otóż z treści rozporządzenia wynika, iż przeszkolenie pracownika z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy może się odbywać w formie:

  • seminarium,
  • instruktażu,
  • kursu,
  • samokształcenia kierowanego.

I właśnie szkolenia BHP online (czyli szkolenia BHP przez z Internet) możemy podciągnąć pod ostatnią pozycję. Samokształcenie kierowane polega na umożliwieniu uzyskania, uzupełnienia lub aktualizowania umiejętności i wiedzy w zakresie BHP na podstawie źródeł i materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia (firmę organizującą szkolenie BHP), czyli np. za pomocą internetu.

Rozporządzenie określa również, iż za pośrednictwem internetu, czyli online mogą się odbyć szkolenia okresowe i wyłącznie tylko w odniesieniu do określonej grupy pracowników. Za pomocą Internetu mogą się szkolić pracownicy:

  • inżynieryjno-techniczni,
  • administracyjno-biurowi,
  • służby bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • osoby które kierują pojazdami,
  • osoby które są pracodawcami,
  • oraz inni pracownicy pod jednym warunkiem – ich praca nie może być związana z narażeniem na warunki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub uciążliwe.

Natomiast pracownicy, którzy zatrudnieni zostali przez nas na stanowiskach robotniczych nie mogą przejść szkolenia za pomocą internetu, pozostaje im tylko szkolenie stacjonarne przeprowadzone przez wykwalifikowaną firmę BHP.

Należy również pamiętać, iż szkolenie okresowe zorganizowane za pomocą Internetu powinno się również zakończyć egzaminem/testem sprawdzającym wiedzę uczestnika z zakresu szkolenia, które odbył.

By admin