maszyna uzywana w kopalni wegla

Wiele prac ze względu na brak sprzętu nie mogłoby być przeprowadzonych. Sprzęt, który posiadają przedsiębiorstwa sprawia, że praca jest możliwa, wydajna i szybsza. Obecnie na rynku powstaje coraz więcej maszyn, które pozwalają na wydajniejszą pracę. Technologia i budownictwo maszyn cały czas się rozwija. Jest to dobra wiadomość, bo wiele ciężkich prac wykonywanych dziś przez pracowników może być w przyszłości zastąpiona maszynami. Dziś skupimy się na kopalni węgla i na maszynach, jakie są tam wykorzystywane.

Praca w kopalni jest bardzo trudna. Wydobywanie węgla spod ziemi wiąże się z ogromnym nakładem pracy. Jeśli ktoś kiedyś widział z bliska kopalnię węgla, to wiadome jest, że wykorzystywane są tam ogromne sprzęty ułatwiające prace.

maszyna uzywana w kopalni wegla

Wyposażenie kopalni – użycie ciężkich maszyn!

Oto kilka maszyn, z których korzysta się w kopalni.:

  • taśmy przenośnikowe – urządzenie służące do transportu węgla, składa się z taśmy tworzącej pętle, podpartej na rolkach, po których się przesuwa,
  • kombajn ścianowy – maszyna ta pracuje pod ziemią, wydobywa bezpośrednio węgiel i jest sterowany pilotem,
  • kombajn chodnikowy – pracuje pod ziemią drążąc korytarze w kopalni,
  • obudowa górnicza – wzmacnia stabilność wyrobiska, chroni przed odspajaniem się skał i zalaniem,
  • kruszarka węgla – rozkrusza na drobniejsze części węgiel,
  • kolejka podwieszana – służy do transportu ludzi,
  • kompleks ścianowy – zestaw maszyn wydobywczych pod ziemią,
  • koparka – maszyna ogromnych rozmiarów, przy ich pomocy wydobywa się węgiel, transport takiej kolejki jest bardzo długi, ze względu na jej gabaryty,
  • zwałowarka – zasypywanie miejsca (dziur), z których został wydobyty węgiel.

maszyna wykorzystywana w kopalni wegla

Wszystkie te maszyny: kombajny, koparki, taśmy gumowe i kruszarki są niezbędne w pracach związanych z wydobywaniem węgla. Prace te są bardzo ciężkie, dlatego każde ułatwienie jest bardzo pomocne.

Zastosowanie maszyn w innych gałęziach przemysłu

Nie tylko w kopalni wykorzystuje się maszyny ciężkie, które ułatwiają wszelkie prace. Również w budownictwie wykorzystuje się wiele maszyn. Jedną z nich jest dźwig, który wykorzystywany jest podczas budowy wysokich obiektów. Wykorzystuje się również koparki, dźwigi i inne maszyny pomocnicze.

By admin