BHP w pracy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy najczęściej kojarzone są z zawodami, które narażone są na niebezpieczeństwo, które wiążą się z wykonywaniem pewnych czynności zagrażających naszemu komfortowi i bezpieczeństwu. Do końca jednak tak nie jest, takie myślenie jest dość błędne. Zasad BHP powinni i muszą przestrzegać wszyscy Ci, którzy podjęli w swoim życiu pracę, bez względu jaki jest to rodzaj. Przeczytajcie, na czym polegają szkolenia BHP w konkretnych branżach występujących na rynku gospodarczym.

Szwalnia odzieży – przestrzeganie zasad jest bardzo ważne

Jak każdy zakład pracy, tak samo szwalnie, rządzą się swoimi prawami, regulaminami i zasadami. regulaminy jasno określają to, jak należy zachowywać się na terenie miejsca pracy. Nieprzestrzeganie tych zasad może grozić surowymi konsekwencjami. Pracodawca, który zatrudnił pracowników w swojej szwalni, ma obowiązek zapewnić im przeszkolenia z zakresu BHP. Najczęściej w tym celu wynajmuje się firmy, które świadczą usługi BHP i PPOŻ, a często także prowadzą kursy pierwszej pomocy. Szkolenia mają przede wszystkim uświadomić i nauczyć postępowanie ze specjalistycznym sprzętem. Pokazać, jak zachować się na wypadek zagrożenia, wypadku na stanowisku pracy czy terenie zakładu.

Salony kosmetyczne i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy

Większość społeczeństwa korzysta z profesjonalnych zabiegów i usług kosmetycznych. Dbamy o siebie na każdym roku i w etapie życia. To normalny, ludzki odruch. W miejscach takich jak gabinety kosmetyczne również obowiązują ścisłe zasady BHP. Widoczne są znaki ewakuacyjne, regulaminy, gaśnice. Wydaje się, że miejsce to jest spokojne, bezpieczne, nic nie może się wydarzyć, są to jednak mity. Podczas wykonywania różnorodnych zabiegów na twarz i ciało ważne jest przestrzegani zasad sztuki kosmetycznej, ale również miejsce, gdzie odbywają się takie zabiegi musi być odpowiednio przystosowane.

BHP w pracy.

Przestrzeganie przepisów i zasad BHP to obowiązek pracodawcy i każdego pracownika.

By admin