nauka obsługi gaśnicy

Każdy z nas może znaleźć się w sytuacji zagrożenia życia. Warto więc znać podstawowe informacje udzielania pomocy, bo nawet małe czynności przez nas wykonane mogą uratować komuś życie. Nie wiemy, kiedy, gdzie i czy kiedykolwiek znajdziemy się w sytuacji, kiedy ktoś będzie potrzebował naszej pomocy. Jednak warto znać choć kilka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy.

Kursy pierwszej pomocy Poznań – zakres informacji

Wiele osób uważa, że kursy pierwszej pomocy powinny być obowiązkowe dla każdego. Nie bez wątpienia jest, że znajomość zasad pierwszej pomocy jest przydatna. Coraz więcej osób uczestniczy w kursach pierwszej pomocy. Ogromna wiedza na nich przekazywana sprawia, że jesteśmy w stanie sobie poradzić w każdej, trudnej sytuacji. Zakres zagadnień omawianych na takim szkoleniu jest szeroki, oto najczęściej omawiane tematy na kursach pierwszej pomocy:

  • zabezpieczenie miejsca zdarzenia,
  • ocena stanu poszkodowanego i wezwanie pomocy
  • pozycja bezpieczna,
  • resuscytacja krążeniowo- oddechowa,
  • postępowanie w stanach zagrożenia życia: zawał serca, udar, zakrztuszenie, pierwsza pomoc w stanach nagłych, drgawki, omdlenia, duszność, ostra reakcja alergiczna, urazy kostno-stawowe, krwotoki zewnętrzne, krwawienie z nosa
  • wyposażenie apteczki pierwszej pomocy
  • wypadek komunikacyjny

nauka obsługi gaśnicy

Wszystkie te zagadnienia są bardzo ważne i każdy powinien znać zasady, jak udzielać pomocy w razie takich przypadków. Część wiedzy przekazywana jest w szkołach, spora część przekazywana jest na szkoleniach BHP w miejscu pracy.

Szkolenia BHP Poznań – zakres informacji

Każdy pracownik ma obowiązek przejść szkolenie BHP. Szkolenia takie odbywają się na etapie wstępnym, czyli przed rozpoczęciem pracy, a także później powtarzane są okresowo, w zależności od wykonywanego stanowiska. Na szkoleniach przekazywane są obowiązkowe informacje dotyczące zagrożeń na stanowiskach pracy oraz tego, co robić w przypadku zagrożenia życia na miejscu pracy. Na szkoleniach przekazywane są informacje, jak udzielić pierwszej pomocy. Zdobyta wiedza na szkoleniach BHP obejmuje:

 

gaszenie ognia przez strażaków

  • zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy, które mogą powodować zagrożenie dla życia i zdrowia podczas wykonywania pracy,
  • poznanie zasad i przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy, a także związanych z obowiązkami i odpowiedzialnością w dziedzinie bezpieczeństwa pracy,
  • nabycie umiejętności wykonywania pracy w sposób bezpieczny dla siebie i innych przebywających na terenie pracy, postępowanie w sytuacjach awaryjnych oraz udzielenie pomocy osobie, która uległa wypadkowi.

By admin